Sortiment

Alco

dijelovi rashladne opreme...

Castel

dijelovi rashladne automatike

Carel

dijelovi rashladne opreme, elektronika...

Blitzer

kompresori, agregati, kondenzatori...

Bock

kompresori, agregati...

Copeland

kompresori, agregati, Scrol kompresori...

Bristol

hermetički kompresori

Dorin

poluhermetski kompresori, agregati...

Cubigel

agregati za komercijalno hlađenje

Danfoss

automatika za hlađenje, hermetički kompresori, agregati...

Maneurop

hermetički kompresori...

Emerson

kompresori, armature, regulacije...

Gea Kueba

toplinski izmjenjivači...

Guentner

top izmjenjivači...

ECO

top izmjenjivači

Alfa laval

top izmjenjivači

LU-VE

top izmjenjivači...

Roller

top izmjenjivači...

Argo

klima uređaji...

Armacel

izolacijski materijal

Braze tec

pribor za lotanje, lot paste...

Carly

Čišćenje, dekontaminacija i zaštita ras. kruga...

Clivet

klimatizacije, top pumpe...

CPS

alati za frigoriste...

Eckerle

kondenzat pumpa...

Sauermann

kondenzat pumpa...

ESK Schultze

uljna regulacija

Friga Bohn

toplinski izmjenjivači

AC&R

.

Wurm

.

.

.

.

.

.

.

Idi na vrh